เมื่อดอกไม้แห่งความสุขไม่เบ่งบาน (อย่างเคย)

General 28 พฤศจิกายน 2561 |
A028C3C3-1F21-4C51-A553-6A78F13AF021.jpeg

ข้อมูลจากรายงานทางการแพทย์ระบุว่าผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ และพบว่ามีเพียงร้อยละ 11 ที่ตัดสินใจปรึกษาแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา จึงเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผู้หญิง หรืออาจเพราะยังไม่เจอกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขประตูสู่ทางออกจากปัญหา Sexual Disorders กันแน่


ถอดสมการปัญหา Female Sexual Disorders 

ปัญหาสุขภาพทางเพศในกลุ่มผู้หญิง หรือ Female Sexual Disorders เกิดขึ้นได้จาก 4 สาเหตุสำคัญ ได้แก่ 
  1. Physiological สาเหตุเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ปัจจัยจากโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงระดับฮอร์โมน ความเหนื่อยล้าของร่างกาย 
  2. Inter Personal Relationship สาเหตุจากปัญหาในเชิงระดับความสัมพันธ์กับคู่รัก หรือปัญหาจากความเครียด ความวิตกกังวล 
  3. Psychological สาเหตุจากความผิดปกติเกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านจิตใจ เช่น ความกลัว หรือการไม่มีความสุขที่ผ่านมาจนทำให้ไม่เกิดความต้องการทางเพศอีก 
  4. Sociological สาเหตุจากประเด็นเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิต ด้วยข้อห้ามทางศาสนา หรือวิถีของสังคมอาจทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
 
 เมื่อทราบเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยอาการ เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งระดับปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแยกได้ตามอาการ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง (Desire Disorders) หรือที่เรียกว่า Libido เกิดความรู้สึกไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ หรืออยากมีน้อยลงกว่าปกติ 

การไม่ถูกกระตุ้นเท่าที่ควรจากอีกฝ่าย (Arousal Disorders) ซึ่งในประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้โดยการเปิดใจคุยกันกับอีกฝ่าย เพื่อปรับจูนความต้องการจนเกิดสมดุลระหว่างกัน หรือระดับอาการที่แม้จะได้รับการกระตุ้นก็ไม่รู้สึกเกิดความสูงสุดทางเพศ (Orgasmic Disorders) 

สุดท้ายเป็นระดับอาการที่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (Pain Disorders) ซึ่งอาการนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเพศลดลงโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือน ทำให้ช่องคลอดแห้งจนเกิดความรู้สึกเจ็บและไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด

9FB96DD1-E570-45AD-80FA-26817294DD67-(1).jpeg


เข้าใจปัญหา รักษาอย่างเชี่ยวชาญ

เพื่อให้การดูแลรักษาปัญหา Female Sexual Disorders ได้ผลดีที่สุด แพทย์จึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นวินิจฉัยสาเหตุและอาการ การคำนึงถึงปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวคนไข้เอง รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผู้หญิงไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อประมวลข้อมูลทั้งหมดใช้ในการกำหนดแนวทางการรักษาเชิงบูรณาการ ดังแนวทางการดูแลรักษา 6 ประการต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงได้กลับมามีความสุขกับสายสัมพันธ์แห่งรักได้อีกครั้ง 
  1. สร้างสมดุลให้ฮอร์โมนเพศ เนื่องจากปัจจัยของปัญหาเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่แตกต่างกัน ทำให้การดูแลรักษาปัญหาความต้องการทางเพศลดลงในกลุ่มคนไข้หญิงจำเป็นต้องใช้การรักษาแบบบูรณาการ ทั้งในระดับการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน Female Hormone Panel การตรวจวัดค่าวิตามินต่างๆ การประเมินสภาพร่างกาย ความอ่อนล้า ความเครียด ที่ล้วนส่งผลให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนได้ รวมถึงการเช็คประวัติการใช้ยาต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ว่ายาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง 
  2. ช่องว่างวัยทอง ในการทางการแพทย์ระบุว่า ผู้หญิงจะมีช่วงตกของระดับฮอร์โมน หรือเข้าสู่วัยทองช่วงอายุระหว่าง 45 – 53 ปี ขณะที่ผู้ชายจะเริ่มฮอร์โมนตกเมื่ออายุย่างเข้าสู่ 55-65 ปี ช่องว่างความต่างของการเข้าสู่วัยทองที่เรียกว่า 10 Years Gap ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลในแง่ความต้องการ ผู้หญิงอาจหมดความรู้สึกต้องการทางเพศเร็วกว่าผู้ชายถึงสิบปี กรณีนี้ทั้งหญิงและชายควรปรึกษาแพทย์ร่วมกัน เพื่อทำการตรวจเช็คระดับฮอร์โมน และรับฟังข้อแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม
  3. คุณแม่มือใหม่ ความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนหลังการตั้งครรภ์ส่งผลให้ผู้หญิงไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ ข้อนี้คุณพ่อบ้านต้องทำความเข้าใจถึงความเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูก และจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจ พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ปรับความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อหาจุดร่วมที่ทั้งคู่มีความสุข สำหรับแนวทางรักษาแพทย์จะเน้นให้รับประทานวิตามินบำรุง ควบคู่กับการให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด วิธีคิด ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตร่วมกับสามีหลังคลอด
  4. ฟิตร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อการรักษาระดับฮอร์โมนให้ปกติได้เป็นอย่างดี ส่วนผลลัพธ์ทางอ้อมการมีรูปร่างที่ดูดีย่อมช่วยดึงดูดความสนใจจากคู่รัก และยังช่วยให้ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย
  5. พื้นที่ส่วนตัวในครอบครัวใหญ่ คู่รักหลายคู่ที่อาศัยร่วมกับครอบครัวใหญ่ หรืออาจเป็นช่วงสร้างครอบครัวใหม่และยังไม่พร้อมสำหรับแยกห้องนอนให้ลูก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับทำกิจกรรมกระชับรักได้ตามต้องการ แนะนำให้วางแผนลองออกไปทำกิจกรรมร่วมกันแบบ 1 Day Trip หรือเปลี่ยนไปพักผ่อนค้างคืนในห้องพักแบบส่วนตัว แล้วฝากลูกไว้กับครอบครัว การเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศใหม่ถือเป็นการผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้กันและกัน
  6. เติมความสุขด้วยจินตนาการ การเสพสื่อบันเทิงเพื่อกระตุ้นอารมณ์ถือเป็นแนวทางการรักษาอีกหนึ่งวิธี (ตราบใดที่ไม่ผิดศีลธรรม) การดูภาพยนตร์อีโรติก การสร้างสถานการณ์สร้างบรรยากาศก่อนเข้านอน เติมสีสันจากชุดนอน เปลี่ยนกลิ่นน้ำหอม จัดห้องนอนใหม่ ตกแต่งแสงไฟ การอ่านหนังสือหรือเว็บไซต์ หรืออาจเริ่มจากการหยอกล้อเรียกเสียงหัวเราะเพื่อช่วยให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
 
10BFD74B-5C01-41E2-95E7-C20B246ACFF3.jpeg
 
ความต้องการทางเพศ ถือเป็น Basic Happiness ที่เมื่อเกิดปัญหาแล้วควรได้รับการแก้ไขไม่ต่างจากปัญหาอื่นในชีวิต และควรแก้ให้ถูกจุด ด้วยแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้คุณยังมีความสุขกับสายสัมพันธ์รักอยู่รึเปล่า ถ้าคำตอบคือ “ใช่” ปัจจัยอื่นอาจยังไม่น่ากังวล แต่หากคำตอบคือ “ไม่” 

ถึงเวลาที่ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำให้ความสุขกลับมาเบ่งบานได้อีกครั้ง
 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไวทัลไลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
68 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 10 
ซอยสุขุมวิท 1  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

Tel: 66(0)2066 8899
info@vitallifeintegratedhealth.com

เวลาทำการ 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ : 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ : 08.00 – 16.00 น.