ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

นพ. ชิตพล เศรษฐบุตร

Dermatology, Lasers and Aesthetic
M.D.
นพ. ชิตพล  เศรษฐบุตร

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2534

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 14.30-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อังคาร 13.30-20.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 14.30-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 14.30-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
เสาร์ 9.00-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อาทิตย์ 12.00-18.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!