ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

ผศ.พญ. นิลรัตน์ นฤหล้า

Anti-aging And Regenerative Medicine, Immune Health, Gut Health, Hormones Management, Holistic Medicine
M.D.
ผศ.พญ. นิลรัตน์ นฤหล้า

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

Lady Harding Medical College, New Delhi, India 1989
Postgraduate Certificate in Occupational Medicine, University Of Otago, New Zealand , 2008

วุฒิบัตร

Diplomate of the American Board of Anti Aging and Regenerative Medicine, 2022

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัย
สุขภาพลำไส้ และ โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
จันทร์ 09.00-17.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ศุกร์ 09.00-17.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!