ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

นพ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

Anti-aging and Regenerative Medicine, Weight Management, Hormone Management, Sleep Health
M.D., ABAAM, ACASP, BOARD OB/GYN, FAMILY MEDICINE
นพ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหิดลมหาวิทยาลัย, 2534

วุฒิบัตร

สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2540
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว , ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและป้องกัน, การจัดการฮอร์โมน, การจัดการน้ำหนัก

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!