ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

การตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening
การตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening


10,800 THB
BUYPACKAGE_TH.png

ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง โดยภาวะสมองล้า ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คิดช้า หรือหลงลืม นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หรืออารมณ์แปรปรวน เป็นต้น 

การตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening
สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดภาวะสมองล้า เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งการนอนไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ประกอบกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ภาวะฮอร์โมนขาดความสมดุล โรคเรื้อรังบางโรค หรือแม้กระทั่งการรับประทานยาบางชนิด โดยการตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบข้อมูลสุขภาพ เช่น
  • ระดับสารพิษที่สะสมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย
  • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
  • การตรวจระดับวิตามินบางชนิด อันมีส่วนต่อการทำงานของสมอง 
  • ระดับเกลือแร่ในเลือด และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ ทั้งการเต้นของหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อ และการทำงานของสมอง เป็นต้น
  • การทำงานของไทรอยด์ฮอร์โมน
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด อันอาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติบางประการ เช่น โลหิตจาง ซึ่งเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อย อาจส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจนไปยังสมองด้วยเช่นกัน 
  • ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดใน เพราะระดับที่สูงหรือต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ และที่สำคัญเป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกวัน

โดยการตรวจ Brain Fog Screening ช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะสมองล้า เพื่อนำมาสู่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้าง และฟื้นฟูระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างตรงจุด และฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ กระทั่งสามารถรับมือกับภาวะสมองล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Facebook
Twitter
Link
Line
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!