ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

การดูแลเริ่มต้นสุขภาพ Wellness เปรียบเสมือนการเริ่มดูแลต้นไม้ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่รู้ทันเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเปรียบได้กับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล และเมล็ดพันธุ์นี้ยังต้องได้รับดิน น้ำ และปุ๋ยอย่างเพียงพอ เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อเราแก่ตัวลง แม้ว่าเราจะมีพันธุกรรมที่ดีและดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายก็สามารถเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ฯลฯ ซึ่งความเสื่อมเหล่านี้เองก็เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้
main wellness tree
การดูแลเริ่มต้นสุขภาพ Wellness เปรียบเสมือนการเริ่มดูแลต้นไม้ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่รู้ทันเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเปรียบได้กับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล และเมล็ดพันธุ์นี้ยังต้องได้รับดิน น้ำ และปุ๋ยอย่างเพียงพอ เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อเราแก่ตัวลง แม้ว่าเราจะมีพันธุกรรมที่ดีและดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายก็สามารถเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านฮอร์โมน ภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ฯลฯ ซึ่งความเสื่อมเหล่านี้เองก็เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

จุดมุ่งหวังของเรา คือการให้บริการด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อป้องกันหรือชะลอปัจจัยต่าง ๆ อันอาจมีผลต่อสุขภาพ นำมาสู่การมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว

เกี่ยวกับไวทัลไลฟ์
  • Global health 2017
  • Healthcard Asia Awards
  • WMMA
  • GHA 2022
LASTEST BLOG POST

สมองล้า หลังติดโควิด-19 เสี่ยงความจำเสื่อม

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!

;