การวินิจฉัย


เพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพสำคัญ
ต่ออนาคตของคุณขนาดไหน

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

ความรู้คือพลังสำคัญ


เชื่อว่าหลายคนอาจพอทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของร่างกาย ตลอดจนศักยภาพของร่างกาย เช่น ระบบความดันโลหิต ระดับคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด เป็นต้น แต่อาจขาดความเข้าใจลึกซึ้งถึงระบบพันธุกรรม และระบบเคมีในร่างกาย ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพและอายุของร่างกาย   ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำสมัย ทำให้เราสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระบบของร่างกายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไวทัลไลฟ์ได้รวบรวมงานวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาสุขภาพของคุณด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีทันสมัย ให้คุณได้มากกว่าร่างกายที่แข็งแรง แต่ยังช่วยปรับเปลี่ยนสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์ และมีชีวิตที่ยืนยาวไร้โรคภัย

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับยีนส์ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจะสามารถวิเคราะห์ถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานต่างๆของร่างกาย
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ความยืนยาวของชีวิต

การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวเพื่อคาดคะเนว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยืนยาวแค่ไหน
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารต่างๆ

การตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินและสารอาหารต่างๆช่วยบ่งชี้ข้อบกพร่องในระดับเซลล์
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์พลังงานงานและความเสี่ยงต่อโรค


ที่ไวทัลไลฟ์เรามีคณะผู้ชำนาญการระดับโลก ทีมวิจัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่คอยให้คำปรึกษาให้คุณจัดการกับความเสื่อมแห่งวัยทั้งจากภายนอกและภายใน ผ่านการรักษาด้วยโปรแกรมเอกสิทธิ์เฉพาะซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดให้คุณทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเจาะลึกแบบ 360 องศา ให้คุณสามารถเข้าใจถึงสาเหตุและอาการที่เกิดจากความเสื่อมแห่งวัย ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการป้องกัน ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ก้าวทันการรักษาในอนาคต

นัดหมายเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับ


02.
สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยได้ดียิ่งขึ้น
รักษาได้อย่างตรงจุด

01.
มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
เข้าใจคุณลักษณะเฉพาะตัวของสุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้น

03.
ตรวจจับสาเหตุของโรคได้ในระยะเริ่มต้น
ก้าวทันการรักษาในอนาคต

04.
สามารถป้องกันสาเหตุของโรคได้ในระยะเริ่มต้น
มีอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพที่ดี

คุณสนใจที่จะมีชีวิตที่อ่อนเยาว์หรือไม่

นัดหมายเวลา หรือ ปรึกษาเรา