การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม


ความรู้คือพลังสำคัญ

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยีนส์

ด้วยโปรแกรมเอกสิทธิ์เฉพาะซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของไวทัลไลฟ์ ที่สามารถผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งการทดสอบทางพันธุกรรม จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพในอนาคตได้ การทดสอบทางพันธุกรรมจะช่วยให้เราเข้าใจถึงองค์ประกอบที่มา และการรวมตัวกันในระดับ DNA และโครโมโซมต่างๆ ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อระยะเวลาในการดำรงชีวิตและสุขภาพของคุณ 

การวิเคราะห์พันธุกรรมชั้นนำระดับโลก


ที่ไวทัลไลฟ์ เราร่วมกับบริษัทที่ทำการทดสอบทางพันธุกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อทำการวิเคราะห์ยีนส์ที่มีผลต่อสุขภาพและการมีอายุที่ยืนยาวของคุณ โดยข้อมูลสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมสุขภาพให้กับคนไข้ได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากที่สุด 

 

การให้ยา อาหารเสริมและเวชภัณฑ์เฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม


ที่ไวทัลไลฟ์ เราเชื่อว่าในการทดสอบวิเคราะห์ระดับพันธุกรรมบนพื้นฐานของนวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำสมัยสามารถช่วยให้เราควบคุมและจัดการการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์โปรแกรมสุขภาพ ยา อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ เฉพาะบุคคล เพื่อใช้สำหรับการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาว

 

มีสุขภาพดีและชีวิตยืนยาวไปกับเรา


ทีมแพทย์เฉพาะทางของไวทัลไลฟ์จะคอยให้คำปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้คุณได้เข้าใจความสำคัญแห่งการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีทันสมัย ให้คุณได้มากกว่าร่างกายที่แข็งแรง แต่ยังช่วยปรับเปลี่ยนสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์ และมีชีวิตที่ยืนยาวไร้โรคภัย

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์

 
 

คุณสนใจที่จะมีชีวิตที่อ่อนเยาว์หรือไม่

นัดหมายเวลา หรือ ปรึกษาเรา

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับยีนส์ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจะสามารถวิเคราะห์ถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานต่างๆของร่างกาย
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารต่างๆ

การตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินและสารอาหารต่างๆช่วยบ่งชี้ข้อบกพร่องในระดับเซลล์
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ความยืนยาวของชีวิต

การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวเพื่อคาดคะเนว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยืนยาวแค่ไหน
อ่านเพิ่มเติม