การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน


ความสมดุลของฮอร์โมนทำให้คุณรู้สึกอ่อนเยาว์

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

ความสมดุลของฮอร์โมนทำให้คุณรู้สึกอ่อนเยาว์

ฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในเชิงสุขภาพ ความสุข และอายุที่ยืนยาว ร่างกายของเรานั้นมีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบเคมีที่คอยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ การมีฮอร์โมนที่สมดุลส่งผลให้เรารู้สึกมีความสุข แต่ถ้าหากฮอร์โมนขาดความสมดุลแล้วก็สามารถส่งผลให้ร่างกายรู้สึกอ่อนล้าได้เช่นกัน 

ความผิดปกติของฮอร์โมนเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรงได้


ที่ไวทัลไลฟ์ เราเชื่อว่าการทดสอบฮอร์โมน เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ควรละเลย โดยเราจะทำการทดสอบฮอร์โมนและภาวะสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่มีผลโดยตรงต่อการนอนหลับ การเผาผลาญของร่างกาย อารมณ์ ตลอดจนความรู้สึกทางเพศ 

 

สร้างสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาวไปกับเรา


ถ้าฮอร์โมนของคุณไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ แพทย์ของเราจะให้คำแนะนำแก่คุณในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้อาหารเสริมหรือการให้ฮอร์โมนทดแทน (bio-identical hormone replacement therapy) เพื่อคืนความสมดุลให้แก่สุขภาพของคุณ

 

พบกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาด้านฮอร์โมน


ที่ไวทัลไลฟ์ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางในการทดสอบด้านฮอร์โมน และทีมที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและให้ความรู้ถึงบทบาทความสำคัญของฮอร์โมนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และอายุที่ยืนยาว

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์

 
 

คุณสนใจที่จะมีชีวิตที่อ่อนเยาว์หรือไม่

นัดหมายเวลา หรือ ปรึกษาเรา

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับยีนส์ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจะสามารถวิเคราะห์ถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานต่างๆของร่างกาย
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารต่างๆ

การตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินและสารอาหารต่างๆช่วยบ่งชี้ข้อบกพร่องในระดับเซลล์
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ความยืนยาวของชีวิต

การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวเพื่อคาดคะเนว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยืนยาวแค่ไหน
อ่านเพิ่มเติม