การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารต่างๆ


คุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุ
ที่จำเป็นต่อร่างกายต้องการแล้วหรือไม่?

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

เข้าใจในสิ่งที่ร่างกายต้องการ

ร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่สำคัญ (วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ) ในการทำงานให้อย่างเป็นปกติ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่เคยทราบว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเราต้องการสารอาหารดังกล่าวในปริมาณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการตรวจสุขภาพและการรักษาโรคโดยทั่วไปไม่ได้ทดสอบหรือบ่งชี้ถึงปริมาณสารอาหารที่ร่างกายที่มีส่วนสำคัญต่อการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก

การทดสอบเป็นปัจจัยสำคัญ


การทดสอบสารอาหารในร่างการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการขาดวิตามินหรือแร่ธาตุแต่ละชนิดส่งผลต่อความบกพร่องของการทำงานของร่างกายและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา ทั้งนี้ ปัญหาทางด้านพันธุกรรม การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ การดื่มแอลกอฮอร์ และอายุที่มากขึ้น ยังส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งการที่ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณไม่เพียงพอสามารถนำไปสู่การเกิดริ้วรอยและสาเหตุแห่งวัยได้เช่นกัน เนื่องจากเซลล์ในร่างกายเกิดการออกซิไดซ์หรือไม่ได้รับการป้องกันที่เหมาะสมนั่นเอง

 

ค้นพบปริมาณสารอาหารที่ร่างกายของคุณต้องการ


ที่ไวทัลไลฟ์ เราเชื่อว่าการทดสอบปริมาณสารอาหารต่างๆในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เนื่องจากความสมดุลของวิตามินและแร่ธาตุในร่างกายส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของเซลล์และความอ่อนเยาว์ของเซลล์ เราจึงทำการทดสอบสารอาหารเทียบกับอัตราส่วนปริมาณความสมดุลปกติของสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและป้องกันโรคภัยและสาเหตุแห่งวัยอย่างลงลึกถึงระดับเซลล์

 

พบกับแพทย์เฉพาะทางทางด้านวิตามินและสารอาหารต่างๆ


ที่ไวทัลไลฟ์ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่คอยให้ความรู้เรื่องวิตามินและการทดสอบสารอาหารต่างๆในร่างกาย เพื่อความเข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสารอาหารต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย และความแก่ชรา

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์

 
 

คุณสนใจที่จะมีชีวิตที่อ่อนเยาว์หรือไม่

นัดหมายเวลา หรือ ปรึกษาเรา

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรม

การตรวจวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ลึกถึงระดับยีนส์ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมน

การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจะสามารถวิเคราะห์ถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานต่างๆของร่างกาย
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารต่างๆ

การตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามินและสารอาหารต่างๆช่วยบ่งชี้ข้อบกพร่องในระดับเซลล์
อ่านเพิ่มเติม

การตรวจวิเคราะห์ความยืนยาวของชีวิต

การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวเพื่อคาดคะเนว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยืนยาวแค่ไหน
อ่านเพิ่มเติม