คุณกำลังย่างเข้าสู่วัย 40 ใช่หรือไม่? ต่อไปนี้คือกติกาของเกมนี้

General 22 พฤษภาคม 2561 | พญ.ณัชชา หริณะรักษ์

เราไม่มีทางปฏิเสธการเข้าสู่วัยนี้ได้ การก้าวสู่วัยสี่สิบเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลก

 

ทำไมถึงกลัว ตื่นตระหนก และไม่ชอบการเข้าสู่วัยนี้กันล่ะ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสังคม ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพและ…การเปลี่ยนแปลงในแบบถดถอยในแง่มุมต่างๆของชีวิต

 

“วัยสี่สิบเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวน ทำความเข้าใจกับตนเองด้านต่างๆ” กล่าวโดยแพทย์หญิงณัชชา หริณะรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์กรุงเทพ “คนเราไม่ค่อยใส่ใจกันนัก เพราะมุ่งเน้นการทำงานอย่างหนักในช่วงชีวิตที่ผ่านมา และเมื่อย่างเข้าวัยวัยสี่สิบเป็นต้นไป ก็เริ่มจะมีเวลาสำหรับทบทวนการดำเนินชีวิตของเราและจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ และหนึ่งในความกังวลหลักๆมักจะเป็นสุขภาพของตนเองในระยะยาว”

 

แต่อะไรคือประเด็นเฉพาะที่เราจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลรักษาสำหรับวัยกลางคนอย่างเหมาะสม เราลองมาไล่รายการสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อให้อยู่เหนือการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอายุ แทนที่จะปล่อยให้ความถดถอยของร่างกายอยู่เหนือเรา

 

 

ประวัติของครอบครัว: เข้าใจความเสี่ยงของตนเอง

วัยสี่สิบเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นตรวจสอบอย่างละเอียดถึงแผนภูมิทางพันธุกรรมของเครือญาติ เพื่อให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของโอกาสเกิดโรคภัย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ในรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุดโดยนักวิจัย ณ ศูนย์มะเร็งสโตนนี่บรู๊ค (Stony Brook Cancer Center) ในนิวยอร์ก นักวิจัยสรุปว่า “มีเพียง 10% ถึง 30% ของโรคมะเร็งเท่านั้น ที่เป็นผลจากการกลายพันธุ์ทางธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ — มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารพิษในสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต หรือทางเลือกด้านโภชนาการ” พูดง่าย ๆ ก็คือ โรคมะเร็งทั่วไปที่พบเห็นมากที่สุด บางครั้งสามารถป้องกันได้โดยการที่เราดำเนินการอย่างทันท่วงที และการทดสอบทางพันธุกรรมอาจสามารถมีส่วนช่วยให้เรามองเห็นอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

 

เข้าใจตัวเลขต่าง ๆ

พวกเราส่วนมากสามารถท่องจำหมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ เลขบัญชีธนาคาร วันเกิด และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของเราได้อย่างง่ายดาย หากแต่เราไม่ค่อยใส่ใจในตัวเลขที่มีความสำคัญกับเราจริง ๆ เมื่อเป็นเรื่องของสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ทั้งหมดของเรา อย่างตัวเลขระดับน้ำตาลในเลือด  ผลรวมคอลเลสเตอรอล น้ำตาลในเลือด น้ำหนัก และดัชนีมวลกาย ตัวเลขเหล่านี้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาวะสุขภาพและการคำนึงถึงตัวเลขเหล่านี้อยู่เสมอจะเป็นแรงสนับสนุนเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการดำเนินชีวิตที่ดี

 

การปรับการดำเนินชีวิตของเราให้ดีขึ้น

เป็นการง่ายที่จะปล่อยวางให้ย่างเข้าสู่วัยกลางคนตามยถากรรม แต่จงอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น การคงไว้ซึ่งวิถีแห่งสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งเดียว (และคุ้มค่า) ที่เราสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นระยะและโรคเรื้อรังในระยะยาว

 

ในวัยกลางคน เส้นเลือดแข็งตัวขึ้น และความดันเลือดมักจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ความหนืดของเลือดเองก็เปลี่ยนไป กลายเป็นข้นขึ้นและยากที่จะสูบฉีดผ่านร่างกาย ในช่วงเวลาประมาณนี้ เราเริ่มน้ำหนักตัวขึ้น และมีไขมันเลว (LDL) เพิ่มขึ้น และไขมันดี (HDL) ลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และโรคเบาหวานเริ่มเข้ามามีอิทธิพล เช่นเดียวกันกับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูก

 

ดังนั้นคุณจึงเห็นว่า การร่วงโรยของวัยสามารถเป็นสถานะการณ์ที่เป็นอันตรายมากหากเราละพฤติกรรมที่ดี และในขณะที่เราไม่สามารถหยุดการพัฒนาของโรคภัยที่เป็นไปตามอายุโดยธรรมชาติได้ แต่เราสามารถยับยั้งโรคภัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้นช้าลงได้ ตามที่นายแพทย์วิลเลียม บูชาน (Dr. William Buchan) แพทย์ชาวสก็อตในยุคทศวรรษที่ 18 ผู้เขียนว่า “จากสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลซึ่งร่วมกันทำให้ชีวิตของคนเราสั้นลงและไร้ความสุข ไม่มีสาเหตุใดมีอิทธิพลมากไปกว่าสาเหตุของการขาดแคลนการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม”

 

หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ

เมื่อการร่วงโรยของวัยทำให้ตระหนักได้ว่า “พวกเราไม่ใช่วัยใสอีกแล้ว” และจำเป็นต้องปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ วัยสี่สิบแสดงให้เห็นช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างสูงในชีวิตของเราในแง่ของอาชีพการงาน ครอบครัว และการเก็บออม และการถูกทำให้ต้องหยุดชะงักโดยความเจ็บป่วยสามารถเป็นความเสื่อมถอยที่มีนัยสำคัญ ไม่เพียงแค่มีผลต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่รวมถึงความเป็นอยู่ของเราด้วย

 

หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะควบคุมการร่วงโรยของวัยได้คือ การตรวจสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์เป็นประจำทุกปี วิถีทางชีวิตการพบแพทย์ปีละครั้งนี้ ควรปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่า เพราะเป็นโอกาสดีในการเชื่อมต่ออีกครั้งกับสุขภาพของเรา ร่างกายของเรา และวิถีชีวิตของเรา สำหรับใครหลายคน การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างละเอียด และครอบคลุมเป็น “ช่วงเวลาแห่งการสอน” ที่ช่วยให้เราตั้งค่าลำดับความสำคัญและการดำเนินชีวิตใหม่

 

แพทย์หญิงณัชชา สรุปไว้ว่า “ในวัยสี่สิบ มีแนวโน้มว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราทั้งจากภายใน และ ภายนอก ดังนั้นเราต้องเริ่มจากการเปิดใจมองสุขภาพที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันอย่างถี่ถ้วน และ พร้อมที่จะปรับพฤฒิกรรมทุกวิถีทางให้ร่างกายเราดีขึ้น เพื่อผลของการมีอายุที่ยืนยาวอย่างยั่งยืนและแข็งแรง” ”

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบครันสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสี่สิบขึ้นไป เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบทางเวชศาสตร์ จนถึงการทดสอบทางพันธุกรรม เพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม จำเพาะสำหรับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมพลังชีวิตและสุขภาพที่ดี

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไวทัลไลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
68 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 10 
ซอยสุขุมวิท 1  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

Tel: 66(0)2066 8899
info@vitallifeintegratedhealth.com

เวลาทำการ 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ : 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ : 08.00 – 16.00 น.

พญ.ณัชชา หริณะรักษ์

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม การลดน้ำหนัก การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

ดูโปรไฟล์ >
นัดหมายเวลา