มลพิษในเมืองใหญ่ ภัยเงียบของชีวิตคนเมือง

General 24 ตุลาคม 2560 | นพ.นาวิน จิตเทศ

ด้วยชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบันที่ต้องเผชิญหน้ากับมลภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ เขม่าควันจากโรงงาน น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมี หรือแม้แต่กระทั่งอาหารที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ที่เราอาจบริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัว สารพิษเหล่านี้ เมื่อได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ผลการวิจัยจากองค์กรอนามัยโลกระบุว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของมนุษย์นั้น ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุพื้นฐานเกี่ยวเนื่องมาจากการสัมผัสกับมลภาวะที่สะสมเป็นเวลานานทั้งสิ้น

นายแพทย์นาวิน จิตเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์   อธิบายว่า

“เด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองนั้นมีความเสื่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้ การสัมผัสสารพิษที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นเวลานาน เช่น สารโลหะหนักต่างๆ สารหนู สารปรอท และสารตะกั่ว ยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งเป็นวัยมีความเสี่ยงสูงต่อการนำไปสู่โรคทางสุขภาพได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัยที่เชื้อโรคต่างๆสามารถสะสมโดยไม่แสดงอาการใดๆ จนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจและปอดอ่อนแอนั้นมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ที่มีปัญหาเดียวกันที่อาศัยอยู่ในชนบทอีกด้วย”

ด้วยเหตุนี้การดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆในเมืองใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ใช้ชีวิตในเมืองอย่างไรให้มีคุณภาพมากขึ้น

ในขณะที่คนเมืองส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ แต่นั่นอาจเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้น เนื่องจากปริมาณผู้คนจำนวนมหาศาลที่ถูกดึงดูดให้เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่เพื่อแสวงหาโอกาสในการทำงาน การเรียน และโอกาสต่างๆที่ดีกว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณ

“อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้” นายแพทย์นาวิน กล่าวแนะนำ

“ประการแรกให้เริ่มจากการติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ที่บ้าน เพื่อกรองและทำความสะอาดน้ำที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน เพราะจากน้ำสะอาดที่ออกมาจากโรงกรองน้ำนั้นอาจปนเปื้อนสารเคมี แบคทีเรีย และสิ่งสกปรก ต่างๆ ติดมากับท่อน้ำก่อนที่จะผ่านไปถึงบ้านคุณได้”

“เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตัว และเครื่องสำอางค์ที่ทำจากธรรมชาติหรือสารอินทรีย์  วิธีนี้จะช่วยลดการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารเคมีที่ได้โดยตรง“

การรับประทานอาหารอินทรีย์ (organic food) เป็นวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจทำให้เราไม่สามารถหาซื้ออาหารอินทรีย์ organic food ได้ตลอดเวลา จึงแนะนำให้ใช้โซดาไฟใส่ลงในน้ำเพื่อล้างผักหรือผลไม้ ก็สามารถกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนมาได้บ้างส่วนหนึ่ง

การกินอาหารให้หลากหลายนั้นยังสามารถช่วยป้องกันการได้รับสารพิษต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างเช่น สารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อปลา มากเกินไป นอกจากนี้การจำกัดปริมาณอาหารประเภทย่าง บาบีคิว และอาหารทอดกรอบ ยังช่วยลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพได้เช่นกัน

และสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำ เครื่องสแกนร่างกายก่อนขึ้นเครื่อง (x-ray body scan) ที่สนามบินอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครื่องสแกนจะปล่อยประจุลบ ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อดีเอ็นเอ สาเหตุของมะเร็งได้ จึงแนะนำให้ผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยให้เลือกสแกนแบบ pat down  แทนการสแกนแบบ x-ray

 

การทดสอบและทรีตเม้นท์เพื่อกำจัดสารพิษในร่างกาย

สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และสารปนเปื้อนในร่างกาย สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทำการทดสอบได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการทดสอบจะรวมไปถึง การตรวจปริมาณสารเคมีในปัสสาวะ การตรวจเช็คปริมาณโลหะหนักในกระแสเลือด การตรวจเชิงลึกในระดับดีเอ็นเอ และยีนส์เพื่อหาความเป็นไปได้ของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพในอนาคต

เมื่อผลตรวจออกมาแล้ว ผู้เข้ารับการปรึกษาจะได้รับการวิเคราะห์ แนะนำทรีตเม้นท์และวางแผนเรื่องการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายตามแต่ปัญหาของแต่ละคน เช่น อาจแนะนำให้เติมน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูหมัก (cider vinegar) ลงในอาหารที่รับประทาน เพื่อช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษในตับ ตัวกรองสารพิษตามธรรมชาติ หรือสามารถทานอาหารจำพวกสาหร่ายสไปรูรีน่าก็นับเป็นตัวช่วยในการล้างสารพิษอีกทางหนึ่ง หรือการฉีดสาร คลีเลชั่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยในการชำระล้างสารพิษและโลหะหนักที่มีอยู่ในกระแสเลือด เช่น สารปรอท ตะกั่ว เหล็ก แคดเมี่ยม ออกมาทางปัสสาวะได้

 

สุขภาพกายและใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้วัดคุณภาพชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม      การชลอวัยและฟื้นฟูได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โทร 02 066 8899

###

เกี่ยวกับไวทัลไลฟ์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center) ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้นำระดับสากลด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ด้านสมุทัยเวชศาสตร์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากอเมริกันบอร์ด ในแนวคิดการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต อันประกอบด้วยเวชศาสตร์คาดการณ์และป้องกันโรค เวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและพลังชีวิต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการรับรองจาก World Council for Clinical Accreditation เมื่อพฤศจิกายน 2550 มีการให้บริการจัดชุดสารเสริมอาหารให้กับลูกค้าเป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการภายใต้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์
 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ไวทัลไลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา 2
68 อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 10 
ซอยสุขุมวิท 1  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

Tel: 66(0)2066 8899
info@vitallifeintegratedhealth.com

เวลาทำการ 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ : 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ : 08.00 – 16.00 น.

นพ.นาวิน จิตเทศ

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย, ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ, สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม, คีเลชั่น, การกำจัดสารพิษ, สุขภาพทางเดินอาหาร และโลหะหนักในร่างกาย

ดูโปรไฟล์ >
นัดหมายเวลา