ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

โรคเรื้อรัง   

CBD โรคเรื้อรัง ที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง

แพทย์เฉพาะทางของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center พร้อมช่วยฟื้นคืนสุขภาพดีให้แก่คุณ

จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของคนทั่วโลกต่าง ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเรื้อรังที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโรคเรื้อรังนับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ โดยคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 63% ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่โรคเรื้อรังเหล่านี้เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งพัฒนาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้า ๆ แต่ค่อย ๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคเกิดขึ้นแล้ว ก็มักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย นอกจากนี้เมื่อคนไข้มีอาการป่วยเรื้อรัง แล้วก็มักจะนำไปสู่อาการข้างเคียงอื่นๆ ในผู้ป่วยบางรายอาจได้รับความทรมานจากความเจ็บป่วยเรื้อรังมากกว่า 1 โรค และหากคุณมีอาการป่วยเรื้อรังก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจอาการของคุณ และพร้อมช่วยคุณป้องกันไม่ให้อาการลุกลามไปสู่อาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังมักมีอาการของโรคดังต่อไปนี้

vitallife-Health_Concerns-Chronic_Disease_History-586354830.jpg

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังของหลอดเลือด ทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในตำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น หลอดเลือดจึงมีการตีบแคบลง ทำให้เลือดทำหน้าที่นำออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ จนกระทั่งเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งมักจะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้น และหากเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเฉียบพลัน (มักเกิดจากคราบไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดชั้นใน) เมื่อคราบไขมันนั้นจับตัวกับเลือดและแตกออกแล้วกลายเป็นลิ่มเลือดก็จะส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือเสียชีวิตกะทันหันได้ โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่อาจเป็นผลจากปัจจัยทางพันธุกรรม การดำเนินชีวิต ซึ่งโภชนการก็ยังมีผลต่อการพัฒนาของโรคอีกด้วย
 

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการสร้างอินซูลิน หรือของการทำงานของอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดเพื่อแปลงสภาพเป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมากและเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมสมรรถภาพ จนเกิดโรคและอาการแทรกซ้อน เช่น โรคไต โรคสายตา การบาดเจ็บของเส้นประสาท ปัญหาของเท้า และอื่น ๆ ทั้งนี้โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เบาหวานชนิดที่ 1 เป็นชนิดพึ่งอินซูลิน (IDDM) อาการของโรคจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน เบาหวานชนิดนี้มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี (โดยเฉลี่ยที่อายุประมาณ 14ปี) และเบาหวานชนิดที่ 2 คือชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (NIDDM) มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
 

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันโลหิตซึ่งมีระดับสูงเรื้อรัง โดยความดันโลหิต คือค่าที่ประเมินจากความดันที่ต้านอยู่ภายในหลอดเลือดในระหว่างกระบวนการไหลเวียนโลหิต ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองแตก นอกจากนี้ น้ำหนัก ไลฟ์สไตล์ และโภชนาการต่างก็มีส่วนกระตุ้นอาการเจ็บป่วยของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน

vitallife-Health_Concerns-Chronic_Disease_History-931748680.jpg

โรคไขมันในเลือดสูง 

โรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ รวมถึงการมีระดับคลอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ ซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงมีผลทำให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ หรืออุดตัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอาการหัวใจวาย โรคไขมันในเลือดสูงมักเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินชีวิตและโภชนาการที่ไม่เหมาะสม

vitallife-Health_Concerns-Chronic_Disease_History-1175109528.jpg

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หากหัวใจของคุณเต้นผิดจังหวะ (หรือเต้นในรูปแบบที่ผิดปกติ) เราจะเรียกอาการนี้ว่า อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องภายในหัวใจ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เร็วหรือช้าเกินไปทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติไปด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน การหายใจขาดเป็นช่วง อาการเจ็บหน้าอก และอาจหมดสติได้หากอาการรุนแรง อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกี่ยวพันกับลักษณะทางพันธุกรรมหรือโภชนาการและไลฟ์สไตล์
 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมนำเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพที่ดีสำหรับคุณ

แม้อาการโรคเรื้อรังอาจเกิดขึ้นได้ แต่การจัดการกับโรคที่ถูกวิธีก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center พร้อมให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางที่ประสบการณ์ในการดูแลอาการเรื้อรังของคนไข้ เราพร้อมแล้วที่จะช่วยฟื้นคืนสุขภาพดีให้แก่คุณ

หากคุณกำลังมองหาแพทเฉพาะทางในกรุงเทพฯที่มีประสบการณ์ และเข้าใจในการดูแลคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทีมแพทย์เฉพาะทางของเราพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ยืนยาว เราจะบูรณาการการดูสุขภาพตั้งแต่โภชนาการ และการดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อไม่ให้อาการกำเริบ หรือป้องกันไม่ให้มีอาการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก รวมถึงโปรแกรมเลิกบุหรี่ หรือโปรแกรมวางแผนสุขภาพที่ส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เพียงคุณไว้วางใจและมอบโอกาสให้เราได้ดูแลคุณ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center พร้อมมอบแนวทางการรักษาเพื่อบำบัดอาการของโรคเรื้อรัง ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้


- การบำบัดด้วยโอโซน
- การรักษาด้วยเวเบอร์เลเซอร์
- Cell MD
- โภชนเภสัช
- การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนและการทดแทนฮอร์โมน
- การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารในร่างกาย
- คีโตเจนิค ไดเอต
- การควบคุมน้ำหนัก
- การวางแผนเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว
- การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
- การวางแผนสุขภาพโดยการวิเคราะห์ DNA
- โภชนพันธุศาสตร์

โรคเรื้อรัง Treatments

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด

ด้วยสูตรวิตามินที่หลากหลาย จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพ และความงาม ได้อย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
โอโซนบำบัด

โอโซนบำบัด อีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อส่งเสริมการทำงานของร่างกายหลาย ๆ ระบบ

อ่านเพิ่มเติม
เลเซอร์บำบัด

เลเซอร์บำบัด การฟื้นฟูสุขภาพที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเผาผลาญ และปรับสมดุลฮอร์โมน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
โภชนพันธุศาสตร์

โภชนเภสัช หรือ การวิเคราะห์สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับฮอร์โมน และฮอร์โมนทดแทน

ฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งผลต่ออารมณ์ น้ำหนัก ความเหนื่อยล้า ผมร่วง ผมบาง และการนอนหลับ การปรับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุล จึงมีส่วนสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุ

ตรวจระดับสารอาหารรอง เพื่อวิเคราะห์ว่าร่างกายเราดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุ ได้ดีเพียงต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ

โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวัน อาจส่งผลต่อร่างกายโดยไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจพันธุกรรม และโภชนพันธุศาสตร์

พันธุกรรม เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ การรู้จักร่างกายผ่านข้อมูลทางพันธุกรรม จึงช่วยให้เราสามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจความแข็งแรงของกระดูก

สุขภาพกระดูก ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ลองดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กระดูกเปราะบางหรือไม่ เพื่อหาวิธีป้องกันอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
LASTEST BLOG POST

เคล็ดลับ ปรับไลฟ์สไตล์ สำหรับอาการของโรค Long Covid

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!