ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

การตรวจพันธุกรรม   

การตรวจวิเคราะห์ DNA หาความเสี่ยงในการเกิดโรค พร้อมคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทาง

การตรวจดีเอ็นเอ คือเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยวิวัฒนาการของการแพทย์สมัยใหม่ การตรวจดีเอ็นเอจึงเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น แต่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์อ่านผลลัพธ์และช่วยให้ทราบถึงการคุกคามและการก่อตัวขึ้นของโรค ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center การตรวจ DNA ได้ช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าใจ DNA ที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติทางกาย รวมถึงบอกลักษณะเฉพาะทางกายของบุคคลที่มีส่วนช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการดูแลสุขภาพ

ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center คุณสามารถวางใจบริการตรวจ DNA ของเราเพราะเราพร้อมให้บริการที่ครบครัน และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราสามารถช่วยคุณวิเคราะห์และทำความเข้าใจลักษณะทางพันธุกรรมของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราจะวิเคราะห์และวินิจฉัยว่า DNA ว่ามีความปกติหรือเกิดการกลายพันธุ์หรือไม่ ทำให้คุณเข้าใจและเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพที่อิงกับภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพกายแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากคุณมองหา การตรวจทางพันธุกรรม คุณไม่ควรพลาดที่จะเข้ารับบริการจากเรา เพราะเราพร้อมให้ความดูแลอย่างใส่ใจโดยเฉพาะทางที่มากประสบการณ์และมีความสามารถในการในการอ่านแปลผลที่แม่นยำ
 

vitallife-Health_Concerns-DNA_Screening-163352450.jpg

การตรวจวิเคราะห์ DNA จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร

มีเหตุผลสนับสนุนหลายประการที่คุณควรเลือกตรวจวิเคราะห์ DNA กับแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center เพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มของอาการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ความสัมพันธ์กับ DNA ของคุณ
 

ความผิดปกติของยีน 

การตรวจ DNA จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความผิดปกติของยีนไปจนถึงอาการบ่งชี้ และอาการที่ส่งผลในทางลบต่อสุขภาพโดยรวม การเข้าไปตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์และทำความเข้าใจแต่เนิ่นโดยแพทย์เฉพาะทางจะสามารถปกป้องอาการเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคในอนาคตได้
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม

สิ่งสำคัญที่อยู่เหนือการควบคุมเกี่ยวกับ DNA คือแม้การตรวจนี้จะแสดงสภาวะปัจจุบันของยีนว่ามีการกลายพันธุ์หรือไม่ แต่ผลของยีนมันไม่ได้รับรองแบบชี้ชัดว่าลงไปว่าคุณจะต้องกลายเป็นโรคนั้นแน่นอนในอนาคต แต่ผลของยีนที่ออกมาจะช่วยบอกให้ทราบว่า คุณมีความเสี่ยงหรือไม่ นั่นเอง ซึ่งก็นับว่าช่วยให้แพทย์เฉพาะทางและคุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณควรดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสม
 

vitallife-Health_Concerns-DNA_Screening-1138371379.jpg

ผลการวิเคราะห์ DNA นั้นมีความซับซ้อน ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรได้รับการดูแลโดยแพทย์
เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ แปลผล เพื่อที่จะได้วางแผนในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยอ้างอิงจากลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับในคนไข้บางราย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโภชนาการก็มีความสำคัญมากพอที่จะลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคในอนาคต การตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การวางแผนเพื่อดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center
หากคุณกำลังมองหา บริการตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม แพทย์เฉพาะทางของเราพร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานทางการแพทย์ที่มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ DNA นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ และพร้อมดูแลผู้รับบริการที่มีสุขภาพที่แตกต่าง เราจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ถึงผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณประโยชน์ต่อตัวผู้รับบริการและครอบครัว ในแง่ของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ที่จะสามารถช่วยให้คุณเตรียมแนวทางในการดูแลสุขภาพได้ก่อนเกิดโรค

พร้อมหรือไม่ที่จะให้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center ได้ดูแลสุขภาพ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะพันธุกรรม จาก DNA เพื่อให้คุณได้วางแผนสุขภาพอย่างถูกวิธี นัดหมายกับแพทย์เฉพาะทางและทีมงานของเราได้แล้ววันนี้

การตรวจพันธุกรรม Treatments

ตรวจพันธุกรรม และโภชนพันธุศาสตร์

พันธุกรรม เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ การรู้จักร่างกายผ่านข้อมูลทางพันธุกรรม จึงช่วยให้เราสามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
LASTEST BLOG POST

เคล็ดลับ ปรับไลฟ์สไตล์ สำหรับอาการของโรค Long Covid

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!