ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

ลำไส้รั่ว   

ภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติคืออะไร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมไขความกระจ่างให้คุณ

ระบบย่อยอาหารและลำไส้เป็นระบบที่มีความซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยอวัยวะสำคัญหลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการ
ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ดีระบบย่อยอาหารและลำไส้ของคนไข้บางคนก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และผลวิจัยยังเผยข้อมูลที่สำคัญว่ามีความเกี่ยวเนื่องอย่างมีนัยสำคัญระหว่างภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติกับโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ โรค โครห์น โรคเซลิแอค (โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อกลูเตน) โรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (IBD) ตัวอย่างโรคที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการอักเสบซึ่งเป็นผลพวงของอาการภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ แพทย์ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ต่างใช้เวลากว่าหลายปีในศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าวเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาปัญหาดังกล่าวของคนไข้รวมถึงหาแนวทางป้องกัน ภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ อีกด้วย VitalLife ประสบความสำเร็จอย่างดีในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่ประสบภาวะดังกล่าว เราพร้อมที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ รวมถึงหาแนวทางป้องกันภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติแก่คุณด้วยความเชี่ยวชาญ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติกับแพทย์ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพฯ
 

ไม่แปลก! หากคุณจะไม่เคยได้ยินคำว่า #ภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ #LeakyGutSyndrome เพราะยังเป็นเรื่องใหม่ที่คนทั่วไปและคุณหมอทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเช่นกันว่ามันมีเกี่ยวกับลำไส้ของเรารวมถึงสุขภาพองค์รวมของเราอย่างไร

ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความซับซ้อน และประกอบด้วยหลากหลายอวัยวะ (ช่องท้อง) รวมถึงลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ระบบทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย รวมถึงคัดแยกและขับกากอาหารที่ไม่มีประโยชน์สู่ระบบขับถ่าย ลำไส้ของมนุษย์เมื่อแผ่พื้นที่ของลำไส้ทั้งหมดออกมาแล้วจะมีพื้นที่มากกว่าความยาวของมัน โดยคิดเป็นเนื้อที่ขนาดมหึมาซ่อนอยู่ภายใน ประมาณ 4000 ตารางฟุต (370 ตารางเมตร) ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต เมื่อลำไส้มีสุขภาวะที่ดีก็จะสามารถดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่กากใยอาหารที่เหลือจากการย่อยก็จะถูกขับออกมาตามระบบย่อยอาหารและเข้าสู่ระบบขับถ่ายในลำดับต่อไป อย่างไรก็ดีในบางราย ผนังลำไส้อาจถูกทำลายได้จากภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง ฤทธิ์ของยาบางชนิด ภาวะน้ำตาลในโลหิตสูง การบริโภคอาหารแปรรูป ซึ่งอาจส่งผลให้ลำไส้มีรอยรั่ว ฉีกขาดและอ่อนแอลง มีผลทำให้สารพิษแทรกซึม เศษอาหารที่เหลือจากการย่อย ไวรัสและอื่นๆแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งรอยรั่วเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ

อนุภาคซึ่งรั่วออกมาตามรอยรั่วของลำไส้สามารถสร้างปัญหาให้แก่ระบบย่อยอาหารและลำไส้ของร่างกายในหลายด้าน อาทิ การอักเสบ การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้เกี่ยวเนื่องไปถึงภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับลำไส้ เช่น โรคโครห์น ลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) และอื่นๆ

หากพิจารณาร่วมกับผลวิจัยแล้วจะพบว่า ภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ ยังมีผลให้เกี่ยวเนื่องต่อการเกิดโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง
(โรคออโตอิมมูน Autoimmune) โรคลูปัส (โรคเอสแอลอี) CFS (Chronic Fatigue Syndrome) หรือกลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง กลุ่มโรคภูมิแพ้ อาการสิว โรคอ้วน และโรคทางจิตเวช
 
vitallife-Health_Concerns-Leaky_Gut-1134003194.jpg
 

ใครคือกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ

ผนังลำไส้ทำหน้าที่ในการส่งผ่านสารอาหารให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เราทุกคนอาจมีความเสี่ยงที่จะพบกับภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดีเอ็นเอของร่างกายมีส่วนในเพิ่มระดับความรุนแรงของภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ อย่างไรก็ดีภาวะนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการนอนหลับ อายุ อาหาร ความเครียดและปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปด้วย
 

แนวทางการรักษาภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติเป็นอย่างไร

นับเป็นเรื่องดีที่ยังมีทางออกสำหรับภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ ViltalLife จะช่วยในการออกแบบไลฟ์สไตล์และรูปแบบมื้ออาหารเพื่อจะพัฒนาและบรรเทาอาการของภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมีส่วนร่วมกับคุณในการดูแลภาพรวมของการวางแผนรักษาที่สอดคล้องและเป็นแบบเฉพาะสำหรับคุณเพื่อประเมินรูปแบบการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของลำไส้และส่งผลเสียต่อสุขภาวะของลำไส้และปรับโครงสร้างจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณให้สมดุลเพื่อลดกระทบที่เกิดจากภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติ
 
vitallife-Health_Concerns-Leaky_Gut-907915830-(1).jpg

หากคุณมองหาแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและลำไส้  VitalLife ยินดีและพร้อมให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยในการระบุว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกติหรือไม่ เราจะวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพิจารณาหาความต้องการที่แท้จริงของร่างกายคุณ รวมถึงวางแผนองค์รวมทั้งในด้านโภชนาการ การออกกำลังกายและอาหารเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมของร่างกาย หากคุณพร้อมแล้วที่จะดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับด้านรักษาพยาบาลและแพทย์ระบบทางเดินอาหาร  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสุขภาวะของระบบทางเดินอาหารที่เหมาะสมกับคุณ

Gut health treatments

วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด

ด้วยสูตรวิตามินที่หลากหลาย จึงช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการฟื้นฟูสุขภาพ และความงาม ได้อย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
โอโซนบำบัด

โอโซนบำบัด อีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อส่งเสริมการทำงานของร่างกายหลาย ๆ ระบบ

อ่านเพิ่มเติม
โภชนพันธุศาสตร์

โภชนเภสัช หรือ การวิเคราะห์สารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายแบบเฉพาะบุคคล ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุ

ตรวจระดับสารอาหารรอง เพื่อวิเคราะห์ว่าร่างกายเราดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุ ได้ดีเพียงต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

แพทย์ชำนาญการของเราพร้อมมอบการดูแลสุขภาพเชิงลึก ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกระทบต่อร่างกาย เพื่อการหลีกเลี่ยงอย่างตรงจุด

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ

โลหะหนักที่เราเผชิญในชีวิตประจำวัน อาจส่งผลต่อร่างกายโดยไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดภาวะต่าง ๆ เช่น สมองล้า เซลล์เสื่อมสภาพ และการอักเสบ จึงจำเป็นต้องกำจัดสารพิษอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพลำไส้

สุขภาพช่องท้องอาจสำคัญกว่าที่เราคิด เพราะการที่แบคทีเรียภายในลำไส้ไม่สมดุล อาจก่อให้เกิดโรค หรืออาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ตามมาได้

อ่านเพิ่มเติม
LASTEST BLOG POST

เคล็ดลับ ปาร์ตี้ "ยันหว่าง" อย่างไร ไม่ให้ร่างพัง

27 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!