ติดต่อเรา


ปรึกษาและขอคำแนะนำ

ปรึกษาเรา

ติดต่อเรา


วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ : 08.00 – 16.00 น. หรือติดต่อทางอีเมลล์

หรือโทรศัพท์ได้ที่ 02 066 8899


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Map Data
Map data ©2018 Google
 
 
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
 
 
 
 
Map
Satellite

การเดินทาง


directions by car
โดยรถยนต์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า (บริเวณประตู 3) ของสนามบินสุวรรณภูมิ เราสามารถต้อนรับผู้ป่วยและให้บริการระดับ VIP ในการส่งตัวผู้ป่วยจากสนามบินไปยังโรงพยาบาล

ico_taxi.png
โดยแท็กซี่

หากคุณต้องการเดินทางด้วยตัวเอง การใช้บริการแท็กซีเป็นวิธีการที่สุวรรณภูมิสุด สนามบินสุวรรณภูมิมีจุดบริการแท็กซี่อยู่บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 1