ประวัติ

พญ. อลิศราเป็นผู้ชำนาญการทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬาและการส่องกล้องตรวจในข้อ ท่านได้เขียนผลงานวิจัยมากมายทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำงานช่วยเหลือสังคม

ประวัติการศึกษา
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย
 • ศึกษาเฉพาะทางต่อยอดทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและส่องกล้องตรวจในข้อ
วุฒิบัตรวิชาชีพและสมาชิก
 • กรรมการอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2561 – ปัจจุบัน
 • ศึกษาเฉพาะทางต่อยอดทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและส้องกล้องตรวจในข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน 2560 – 2561
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ 2556 - 2560
 • วุฒิบัตรทางทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฮอร์โมนบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ 2555
 • แพทย์ฝึกหัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ประเทศไทย 2555 – 2556
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 2552 – 2555
 • ปริญญาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ((B.Med.Sci.) in Honors Class, University of Nottingham Medical School เมืองน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ
 • ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 25 ชิ้นในสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การทำงานและการฝึกอบรม
 • วุฒิบัตรทางทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฮอร์โมนบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ 2555
 • แพทย์อาสาที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและหมู่บ้านหัตถกรรมไทย 2543 – 2547
 • งานบริการสังคม มูลนิธิ Habitat for Humanity จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 2543

บทความ

วีดีโอ

Videos การรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด
(ACL INJURY)
04 มิถุนายน 2562 | พญ. อลิศรา เอมี่ อารีราชการัณย์
​พบกับการรักษาและฟื้นฟูเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด (ACL INJURY) ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ของไวทัลไลฟ์ VTL.resource.readmore

Videos บรรเทาอาการบาดเจ็บและข้อเข่าเสื่อมด้วยเกล็ดเลือดของคุณเอง โดยไม่ต้องผ่าตัด PRP (Platelet-Rich Plasma Therapy) 04 มิถุนายน 2562 | พญ. อลิศรา เอมี่ อารีราชการัณย์
PRP การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม และอาการบาดเจ็บเอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet-Rich Plasma Therapy) VTL.resource.readmore

Videos อย่าปล่อยให้อาการบาดเจ็บ
เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
04 มิถุนายน 2562 | พญ. อลิศรา เอมี่ อารีราชการัณย์
ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ของไวทัลไลฟ์ มีโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายทางการกีฬาโดยเฉพาะ VTL.resource.readmore

งานวิจัย

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 – 16.00