ประวัติ

พญ. ณัฏฐ์ภานุดามีความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาทางด้านผิวพรรณ ท่านเข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านผิวพรรณทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณและวิทยากรที่มีชื่อเสียงสาขาผิวหนังจากประเทศต่างๆ

การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญามหาบัณฑิต St. John’s Institute of Dermatology, King’s College กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
สมาชิก
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาชิก St. John’s Dermatological Society ประเทศอังกฤษ

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันอาทิตย์  08.00 - 18.00