ประวัติ

พญ. ปรียานาถ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮอร์โมนและวัยทอง อีกทั้งยังเป็นสูตินารีแพทย์และนารีแพทย์ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วย

 

ประวัติการศึกษา

M.D., Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2000

 

วุฒิบัตร

วุฒิบัตร Menopause จาก Monash Medical Centre and the Royal Women’s Hospital เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 2556 – 2557

วุฒิบัตร Obstetric Ultrasound จาก Royal Hospital for Women นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 2549

ประกาศนียบัตรการสูตินารีแพทย์และนารีแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2549

วุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2547

 

ความสำเร็จ

แพทย์ประจำบ้านอาวุโส แผนกสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 2548

สมาชิกสมาคมเพศศาสตร์ศึกษานานาชาติ แพทยสภา ประเทศไทย

สมาคมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย