ประวัติ

อาจารย์ ศัลยา เป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (สหรัฐอเมริกา) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและโภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับโภชนาการในภาษาไทย ออกมาถึง 6 เล่มด้วยกัน

 

ประวัติการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร ภาควิชาอาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหารจาก California State University ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2530
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2518

 

วุฒิบัตรวิชาชีพ

วุฒิบัตรรับรองนักโภชนาการ จาก Academy of Nutrition and Dietetics (American Dietetic Association) 2530
วุฒิบัตรการฝึกอบรม in Childhood and Adolescent Weight Management Program จาก Commission on Dietetic Registration, Academy of Nutrition and Dietetics
วุฒิบัตร INTENSIVE DIABETES MANAGEMENT Asia Pacific Program จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรการฝึกอบรม Training in Adult Weight Management Program จาก Commission on Dietetic Registration, Academy of Nutrition and Dietetics
วุฒิบัตรการฝึกอบรม Training in Lactation จาก the Lactation Institute รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรฝึกอบรม Training in Advances in Perinatal and Pediatric Nutrition  จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

ความสำเร็จ

สมาชิกผู้ก่อตั้งและโฆษกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
หนังสือโภชนาการ 6 เล่ม เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

 

การให้ความรู้ในฐานะศาสตราจารย์ปฏิบัติวิชาชีพ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

บทความ

Article ไขมันทรานส์ ภัยคุกคามสุขภาพที่แฝงตัวในอาหาร 31 กรกฎาคม 2561 | อาจารย์ ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ไขมันทรานส์มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ทำไมการที่กระทรวงสาธารณะสุขออกประกาศห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีองค์ประกอบของไขมันทรานส์จึงถือเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคน เรามาดูคำตอบกันเลย VTL.resource.readmore

วีดีโอ

งานวิจัย

วันพุธ 10.00-16.00    
วันพฤหัสบดี 10.00-16.00
วันเสาร์ 10.00-16.00