ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและไลฟสไตล์


ทีมแพทย์ของเราช่วยให้คุณมีชีวิตที่อ่อนเยาว์

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. อลิศรา เอมี่ อารีราชการัณย์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬาและการส่องกล้องตรวจในข้อ

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

หากคุณต้องการปรึกษาแพทย์ในขณะนี้

ปรึกษาเรา