ประวัติ

พญ. สุภาณี เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงาม มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนด้วยการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Naturopath and Homeopath) นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง Bangkok neuropath centerและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง International Society for Study of Aging Male อีกด้วย

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2520
วุฒิบัตรวิชาชีพ
 • สาขาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย
 • สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) ประเทศไทย
 • ฝึกอบรมทางด้านการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ Ottawa Civic Hospital มหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดา
 • ฝึกอบรมทางด้านการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Naturopath and Homeopath) แบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย
การศึกษาเฉพาะทางสาขาต่อยอด
 • Fellowship ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการ Integrate Sport Medicine) 2554
 • วุฒิบัตร American Academy of Anti-aging Medicine 2555
ความสำเร็จ
 • สมาชิกผู้ก่อตั้ง International Society for Study of Aging Male
 • สมาชิกของ American Society of Dermatology
 • สมาชิกของ Thai Antiaging Medical Association  /สมาคมเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ผู้ก่อตั้ง Bangkok Naturopath Center
 • วิทยากรคลีนิค ปริญญาโทสาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง Quality Mom Foundation

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันจันทร์ 08.00 – 16.00
วันอังคาร 08.00 – 16.00
วันพุธ 08.00 – 16.00
วันพฤหัสบดี 08.00 – 13.00
วันศุกร์ 08.00 – 19.30
วันเสาร์  08.00 - 12.00
วันอาทิตย์  8.00-15.00