ประวัติ

พญ. ฑิฆัมพรเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคผิวหนังและความงามของผิวพรรณ โดยผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทางด้านการฉีดเพื่อเสริมความงามมาอย่างยาวนาน

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประเทศไทย
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย
การศึกษาเฉพาะทางสาขาต่อยอด
  • ศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง สาขาวิชาตจวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย
วุฒิบัตรวิชาชีพ
  • วุฒิบัตรทางด้านเลเซอร์พลังงานความเข้มข้นสูงและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ จาก Danish Dermatologic Development ประเทศเดนมาร์ก
  • วุฒิบัตรทางด้านการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ จาก Ascleplion Laser ประเทศเยอรมัน

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันอังคาร 09.00 – 16.00
วันพุธ 09.00 – 16.00
วันศุกร์ 09.00 – 12.00
วันเสาร์  09.00 - 16.00