ประวัติ

พญ. ทิวบุญเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังและความงามของผิวพรรณ ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านเลเซอร์และความงามของผิวหนัง โรคที่เกี่ยวข้องกับหนังศีรษะและเส้นผม การส่องกล้องเพื่อตรวจวิเคราะห์ผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนังและโรคผิวหนังในเด็ก

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน 2553 – 2555 ภาควิชาอายุศาสตร์ สูตินรีเวชวิทยา โรงพยบาลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี จจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
 • แพทย์ปะจำบ้าน 2555 – 2558 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประเทศไทย
สมาชิก
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประทศไทย 2559 – ปัจจุบัน
 • สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย 2559 – ปัจจุบัน
ความสนใจพิเศษ
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับหนังศีรษะและเส้นผม
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวิเคราะห์ผิวหนัง
 • ศัลยกรรมผิวหนัง
 • เลเซอร์และเวชสำอางผิวพรรณ
 • โรคผิวหนังในเด็ก

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันอังคาร 09.00 – 12.00
วันศุกร์ 09.00 – 16.00
วันอาทิตย์  08.00 - 16.00