ประวัติ

พญ. วรรณจรัสเป็นผู้ชำนาญการทางด้านโรคผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนัง รวมถึงมีความสนใจและความชำนาญการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม

ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรวิชาชีพ
 • สาขาตจวิทยา ประเทศไทย
 • นักวิชาการแลกเปลี่ยนทางด้าน Mohs micrographic surgery Dermatosurgery and cosmetic unit, Northwestern University, เมืองชิคาโก้, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร American Board of Laser Surgery
 • วุฒิบัตร American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภาพแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก American Academy of Dermatology
 • สมาชิก American Society for Dermatologic Surgery
 • สมาชิก American Academy of Anti-aging Medicine

บทความ

วีดีโอ

งานวิจัย

วันจันทร์ 17.00 – 20.00
วันอาทิตย์ 08.00 – 13.00