Weight Management


ทีมแพทย์ของเราช่วยให้คุณมีชีวิตที่อ่อนเยาว์

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

“มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น จงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”


พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การจัดการน้ำหนักให้มีความสมดุล การแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การฝึกสมาธิ

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

หากคุณต้องการปรึกษาแพทย์ในขณะนี้

ปรึกษาเรา