โปรแกรมการตรวจสุขภาพสมอง
และความจำ Brain and Memory Screening
ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
เพราะ “สมอง” มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ การมีสุขภาพสมองที่แข็งแรง จึงย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตโดยรวม เช่น ทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การตีความ และการมีสมาธิจดจ่อต่อกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น

ดูรายละเอียด
การตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง โดยภาวะสมองล้า ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ้งใดสิ่งหนึ่งได้ คิดช้า หรือหลงลืม

ดูรายละเอียด
Immune System Defense Supplement ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
ระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ หากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง สิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อโรค ฯลฯ

ดูรายละเอียด
Immune System Fighter Plus ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
ระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ หากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง สิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อโรค ฯลฯ

ดูรายละเอียด
Immune System Fighter ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
ระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ดูแลและป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดการติดเชื้อ หากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือลดลง สิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อโรค ฯลฯ

ดูรายละเอียด
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Virgin Active ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 2563
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปจนถึงการวางแผนดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยอาศัยเทคโนโลยีการการแพทย์อันทันสมัย พร้อมด้วยความชำนาญการของแพทย์แต่ละสหสาขาวิชาชีพ

ดูรายละเอียด
YOUVION โลชั่นบํารุงผิวออร์แกนิค
โลชั่นบำรุงผิวออร์แกนิค เนื้อสัมผัสบางเบา อุดมด้วยวิตามินจากธรรมชาติ ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระ พร้อมดูแลผิวให้อ่อนนุ่ม ไม่แห้งกร้าน

ดูรายละเอียด