ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image
Featured Promotion
โปรแกรมการตรวจสุขภาพสมองและความจำ Brain and Memory Screening
เพราะสมองมีส่วนสำคัญต่อการรับรู้ การมีสุขภาพสมองที่แข็งแรง จึงย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตโดยรวม เช่น ทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การตีความ และการมีสมาธิจดจ่อต่อกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
My default image
Featured Promotion
การตรวจภาวะสมองล้า Brain Fog Screening
ภาวะสมองล้า หรือ Brain Fog แม้ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง แต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง โดยภาวะสมองล้า ส่งผลให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ คิดช้า หรือหลงลืม
อ่านเพิ่มเติม

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!