ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Beauty Treatmentกำจัดไขมันส่วนเกิน

ข้อมูลการรักษา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์CoolScluptingและ Vanquishเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการจำกัดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดออกจากร่างกายโดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด

หากคุณเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และพยายามออกกำลังกายอย่างหนักแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการกำจัดไขมันส่วนเกิน คุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้เพียงลำพัง เพราะยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อย ที่ร่างกายมีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่และไม่สามารถกำจัดออกได้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์CoolScluptingและ Vanquishเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการจำกัดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดออกจากร่างกายโดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด

vitallife-Beauty_Treatments-Unwanted_Body_Fat-1098081374.jpg
 

CoolSculpting และ Vanquish ตัวช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้ง CoolSculpting และ Vanquish ต่างเป็นเทคโนโลยีการกำจัดไขมันส่วนเกิน สามารถใช้ในการลดไขมันเฉพาะจุด โดยเฉพาะบริเวณกลางลำตัว ต้นแขน ต้นขา น่อง แผ่นหลัง หรือบริเวณอื่น ๆ ที่มีไขมันสะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการกำจัดไขมันส่วนเกินด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การดูดไขมัน เป็นต้น

หลักการสำคัญ คือการทำลายเซลล์ไขมัน โดยการส่งผ่านความเย็น (CoolSculpting) หรือความร้อน (Vanquish) ที่เฉพาะเจาะจงในบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมันส่วนเกินเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบแต่อย่างใด
หลังจากเซลล์ไขมันถูกทำลายแล้ว ร่างกายจะขับเซลล์ไขมันที่ถูกทำลายออกจากร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ ทำให้เซลล์ไขมันในร่างกายลดน้อยลง ซึ่งข้อดีของการกำจัดไขมันโดยไม่ผ่าตัดนี้ ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ และลดระยะเวลาในการพักฟื้น อีกทั้งยังผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า ช่วยลดปริมาณเซลล์ไขมันได้อย่างถาวร โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ
 

vitallife-Beauty_Treatments-Unwanted_Body_Fat-1128172722.jpg

ความแตกต่างของ CoolSculptingและ Vanquish

CoolSculptingและ Vanquish ล้วนเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการกำจัดไขมัน เมื่อการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กระบวนการมีเทคนิคพิเศษในการกำจัดไขมันส่วนเกินที่ต่างกันเล็กน้อย

โดยCoolSculptingเป็นเทคโนโลยีสลายไขมันส่วนเกินที่นำคลื่นความเย็นมาช่วยทำลายเซลล์ไขมัน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อการสลายไขมัน 1 ส่วน จากนั้นร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการขับเซลล์ไขมันที่ถูกทำลายแล้วออกจากร่างกาย และทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยี Vanquish จะใช้พลังงานความร้อนในการทำลายเซลล์ไขมัน โดยเป็นเพียงการส่งผ่านคลื่นความร้อนไปยังเซลล์ไขมันใต้ชั้นผิวหนังเท่านั้น ไม่มีการใช้อุปกรณ์สัมผัสผิวหนังหรือร่างกายโดยตรง จึงไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ จากนั้นร่างกายจะกำลังเซลล์ไขมันที่ถูกทำลายออกจากร่างกายเช่นกัน

สำหรับการเลือกเทคโนโลยีในการกำจัดไขมันที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการทำทรีตเม้นท์ และบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมันส่วนเกิน โดยบางรายอาจต้องใช้ทั้ง 2 เทคนิคควบคู่กันไป โดยแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผนการทำทรีตเม้นท์ เพื่อผลลัพธ์ในการกำจัดไขมันส่วนเกินและกระชับรูปร่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีเทคโนโลยีทางเลือกพร้อมทั้ง CoolSculptingและ Vanquish ในการกำจัดไขมันส่วนเกิน อีกทั้งยังมีแพทย์เฉพาะทางช่วยวิเคราะห์และวางแผนการทำทรีตเม้นท์ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล
 

Treatment doctors

พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล
Dermatology, Dermatosurgery, Laser and Aesthetics

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เลเซอร์ และการรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ณัฎฐ์ภานุดา ทวีโชติพีรธรรม
M.D., M.Sc. in Clinical Dermatology, Dermatologic Surgery, Aesthetics

เลเซอร์ และความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
รศ.นพ. นิยม ตันติคุณ
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ.นุสรา เตชานุกูลชัย
M.D., Dermatology (Skin), Aesthetics

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ณิชา รังสิมานนท์
M.D., Certified Board of Dermatology

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์
M.D., Certified Board of Dermatology and Internal Medicine

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. สุธาสินี ตันสุริยวงษ์
ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ทิฆัมพร ใยบัวเทศ
M.D. , Diploma in Dermatology, Dermatologic Laser Surgery, Master Class in Facial Aesthetics Trainer

เลเซอร์ และความงาม
กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ
M.D., Certified Board of Dermatology

ตจวิทยา

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
ผศ.พญ. วิกันดา ลิมปิอังคนันต์
M.D.

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์
Dermatology, Lasers & Aesthetics

ตจวิทยา
เลเซอร์ และความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
LASTEST BLOG POST

19 วิตามิน แร่ธาตุที่ช่วยให้อายุยืนยาว

22 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!