ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Health Treatmentตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ

ข้อมูลการรักษา

การขจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีและรู้สึกดีจากภายใน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมให้บริการด้วยบริการ คีเลชั่น เพื่อขจัดโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังที่ได้นำเสนอไปตามรายละเอียดของบทความก่อนหน้าว่า มีสารพิษอันตรายที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งบางส่วนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเนื้อเยื่อของร่างกาย ก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษภายในร่างกาย แม้ว่าร่างกายจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้พร้อมรับมือและขจัดสารพิษออกจากร่างกาย แต่ในความจริงแล้ว กระบวนการนี้ของร่างกายไม่ได้สามารถทำได้ง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสารพิษที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายคือโลหะหนัก จำพวก สารตะกั่ว ปรอท  โลหะหนักต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถขับออกจากร่างกายตามกลไกธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพได้เลย และเมื่อมันไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้ มันก็ยังส่งผลร้ายที่เป็นอันตรายคุกคามสุขภาพอีกด้วย อย่างไรก็ดีการขจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีและรู้สึกดีจากภายใน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมให้บริการด้วยบริการ คีเลชั่น เพื่อขจัดโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภา

ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ

วิธีการรักษาแบบคีเลชั่นคืออะไร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center ให้บริการคีเลชั่นเพื่อช่วยในการล้างสารพิษและโลหะหนักที่สะสมอยู่ในร่างกาย สารอันตรายที่ไม่พีงประสงค์เหล่านี้จะค่อยๆสะสมในร่างกาย ซึ่งการสะสมนี้อาจเกิดจากการที่ร่างกายซึมซับสารเคมีเข้าสู่ในหลายรูปแบบ เช่น สารตกค้างจากการรับวัคซีนและสารเคมีที่ตกค้างจากวัสดุที่ใช้อุดฟัน สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งน้ำที่เราดื่มและปัจจัยอื่นๆ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center พร้อมให้บริการด้วยหลากหลายนวัตกรรมที่จะล้างสารพิษออกจากร่างกายคุณและดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราอาจเริ่มกระบวนการขจัดสารพิษจากวิธีตรวจง่ายๆ วิธีแรก คือ การตรวจปัสสาวะ เพื่อระบุถึงระดับของสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย และหากคีเลชั่นเหมาะกับคุณ เราจะเลือกการรักษาด้วย IV แบบ EDTA โดยฉีดตรงเข้าสู่กระแสโลหิต โดยส่วนประกอบของสารที่ฉีดเข้าไปนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะหนักที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของคุณ ซึ่งต่อมาสารจะทำปฏิกิริยากับโลหะหนักที่ตกค้างและร่างกายของคุณก็จะขับโลหะหนักที่เป็นพิษออกมาทางปัสสาวะในวันต่อๆมา

ตรวจระดับสารพิษตกค้างและการกำจัดสารพิษ


ประโยชน์ของการทำคีเลชั่น

แม้จะมีความเสี่ยงของการสะสมปริมาณของโลหะหนัก สารพิษ เพิ่มขึ้นในร่างกาย แต่ก็ยังพอมีทางออกของปัญหา เพราะการรักษาด้วยคีเลชั่น จะช่วยขจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกาย รวมถึงปรับสุขภาพองค์รวมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการทำคีเลชั่นประกอบด้วย
  • รู้สึกดีขึ้น ในคนไข้บางรายจะพบว่าคีเลชั่นช่วยลดอาการบวม และลดอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรัง และเมื่อใช้คีเลชั่นในการลดอาการเหล่านี้แล้ว คนไข้มักจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  • ลดความล้า สารพิษและโลหะหนักในร่างกายจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย เมื่อขจัดโลหะหนักออกไปแล้ว สมองคุณจะโล่งและคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลัง
  • มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตก ภาวะหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตกสามารถเกิดจากปัจจัยของความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจนเสียสมดุล ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ระบบอวัยวะภายในร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดโลหิตให้ผ่านหลอดเลือดที่ถูกสารพิษสะสมเข้าไปเกาะอยู่จนขัดขวางการสูบฉีดโลหิต และเมื่อได้ขจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายแล้ว ร่างกายก็จะไม่ต้องแบกภาระในการสูบฉีดโลหิตจนหนักเกินไป ทำให้ความดันโลหิตกลับสู่สมดุล และลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตก
  • ป้องกันอาการอัลไซเมอร์ การสะสมของสารพิษในร่างกายคือหนึ่งในสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ หนึ่งในสาเหตุที่เชื่อว่าก่อให้เกิดอาการอัลไซเมอร์คือคราบพลัคที่สะสมและเกาะอยู่ในส่วนของสมอง เมื่อทำการขจัดคราบพลัคที่สะสมอยู่โดยวิธีคีเลชั่น ผู้ป่วยจะสามารถป้องโรคต่างๆได้หรือชะลออาการของโรคได้ดีขึ้น


บริการคีเลชั่น

หากคุณมองหา บริการคีเลชั่นใกล้คุณ คงไม่มีทางเลือกใดที่ใช่และคุ้มค่าไปกว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center เพราะเรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหาสารพิษสะสมในร่างกาย เราได้ทำการรักษาโดยใช้คีเลชั่นล้างและขจัดสารพิษออกจากร่างกาย เพื่อนำพวกเขาเหล่านั้นกลับสุขภาวะกายที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะรู้สึกดีขึ้นจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เมื่อการรักษาด้วยคีเลชั่นมาผนวกกับการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ออกแบบขึ้นให้สอดคล้องกับสุขภาพของแต่ละคนแล้วนั้น สุขภาพของคุณก็จะถูกดูแลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางการวิเคราะห์จะระบุให้คุณทราบถึงสภาวะทางกายที่แม่นยำ และหากกำลังกังวลว่าคุณอาจประสบปัญหาสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือไม่ คุณไม่ควรรอช้า เพียงติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Wellness Center เรายินดีนำเสนอการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย และบริการคีเลชั่นเพื่อกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย เพียงติดต่อเราได้วันนี้ ที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการคีเลชั่น

Treatment doctors

พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล
Dermatology, Dermatosurgery, Laser and Aesthetics

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เลเซอร์ และการรักษาเกี่ยวกับความงาม

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
M.D., CNW, ABAARM

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. นาวิน จิตเทศ
M.D., ABAARM., DTM&H, AHTC

เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. ณัชชา หริณะรักษ์
M.D., ABAARM, MBA, CNW, dipIBLM

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
ผ.ศ. น.พ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
M.D., FRCOG(T) , Vitallife Senior Ambassador

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
 

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
นพ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย
M.D., ABAAM, ACASP, BOARD OB/GYN, FAMILY MEDICINE

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เวชศาสตร์ครอบครัว

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์
M.D., ABAARM, FAARFM, CNW, Board of Preventive Medicine, Rehab Pilates Instructor

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
LASTEST BLOG POST

การวัดอายุทางชีวภาพ

เริ่มไขความลับเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยโปรแกรม Blood Age

อ่านเพิ่มเติม
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!