ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

My default image

Stress

Stress

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพ!! 
   
ความเครียดในระดับที่พอเหมาะเป็นเรื่องดี แต่ถ้ามี
ความเครียดในระดับสูงและต่อเนื่องนานเกิน 6 เดือน
จะเริ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

เมื่อเครียดเรื้อรัง ฮอร์โมนหลายชนิดรวมถึงฮอร์โมน
ต่อมหมวกไตจะเสียสมดุลทําให้มีอาการผิดปกติต่างๆ
ดังต่อไปนี้
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดหัว
  • ง่วงนอนทั้งวัน
  • ใจสั่น
  • นอนไม่หลับ
  • น้ำหนักขึ้น
 
การตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดและปรับสมดุลฮอร์โมน เป็น อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้อาการต่างๆ ดีขึ้น โดยร่วมกับการจัดการ ความเครียดเพื่อปรับให้ร่างกายกลับไปอยู่ในสมดุล ทําให้ท่านมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสุขภาพที่แข็งแรง
Stress

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!