ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

ผศ.นพ. ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์

Dermatology
M.D.
ผศ.นพ. ชูชัย  ตั้งเลิศสัมพันธ์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2536
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.20-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พุธ 9.20-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 09.20-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!