ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค

Anti-Aging and Regenerative Medicine and Preventive Medicine
M.D.
นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543

วุฒิบัตร

สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
สาขา เวชศาตร์ป้องกัน, 2563

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและป้องกัน

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
อังคาร 08.00-16.00  น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พุธ 08.00-16.00  น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พฤหัสบดี 8.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
อาทิตย์ 8.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!