ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล

Lasers and Aesthetic, Anti-aging and Regenerative Medicine,Preventive Medicine,Detox
Dermatology, Dermatosurgery, Laser and Aesthetics
พญ.ชนาทิพย์ ญาณอุบล

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ป้องกัน
เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
เลเซอร์ และการรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, 2558
สาขาตจศัลยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

วุฒิบัตร

สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย , 2561

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 9.00-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อังคาร 9.00-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พุธ 9.00-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 9.00-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C Floor)
ศุกร์ 9.00-16.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!