ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน

Anti-Aging Medicine, Lasers & Aesthetics
M.D.
พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ เลเซอร์ และความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วุฒิบัตร

The International Post-University Educational Programs in Anti-Aging Medicine (ICEAAM), 2548

การศึกษาหลังปริญญา

Laser Fellow (Scholarship) at Showa University Hospital, Tokyo, Japan , 2532

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การจัดการฮอร์โมน, การจัดการน้ำหนัก, Life Style Management, Quantum Energy, เลเซอร์ และความงาม

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 10.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พุธ 10.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พฤหัสบดี 10.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ศุกร์ 10.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!