ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

Dermatology, Lasers & Aesthetics
Dermatology, Lasers & Aesthetics
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
เลเซอร์ และความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of the East, Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ 2530

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2540

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เลเซอร์ และความงาม

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 9.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 9.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!