ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

Anti-aging and Regenerative Medicine, Hormone Management, Weight Management, Detox, Lifestyle Medicine 
M.D., Anti-aging and Regenerative Medicine
พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559

วุฒิบัตร

สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562

การศึกษาหลังปริญญา


สมาชิกสมาคมหรือองค์กร


แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ


แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัย,การควบคุมน้ำหนัก, Sports Medicine

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 9.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พฤหัสบดี 15.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน 8.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน 8.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!