ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

น.พ. สุรญาณ ศรีแสน

Anti-Aging and Regenerative Medicines and Aesthetics
M.D.
น.พ. สุรญาณ ศรีแสน

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ เลเซอร์ และความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553

วุฒิบัตร

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต, 2566
สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2564
Master of Science in Clinical  Dermatology (Merit), Welsh Institute of Dermatology, Cardiff University, ประเทศสหราชอาณาจักร 2558
Diploma in Clinical Dermatology (Distinction) Queen Mary University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร, 2556

การศึกษาหลังปริญญา

Fellowship in Clinical Dermatology , University of Miami, Miller School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา 2554

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัย, การจัดการฮอร์โมน, Food Intolerances , เลเซอร์ และความงาม

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
จันทร์ 9.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ศุกร์ 9.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!