ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. สุวรรณา สุวรรณพงษ์

Internal Medicine, Cardiology, Anti-aging Medicine
M.D.
พญ. สุวรรณา สุวรรณพงษ์

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วุฒิบัตร

สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2557
สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2566

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

CPR Instructor

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
อังคาร 13.00-17.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ศุกร์ 08.00-17.00 hrs. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!