ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. ธนวรรณ ศิริสุข

Aesthetic Gynecology 
M.D.
พญ. ธนวรรณ ศิริสุข

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นักเพศวิทยาคลินิค
แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2554

วุฒิบัตร

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิค, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565
​สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2566

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อังคาร 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พุธ 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 10.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
เสาร์ 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อาทิตย์ 10.00-11.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!