ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. ทิปภา อัศดามงคล

Anti-Aging and  Regenerative Medicine, Preventive Medicine
M.D., ABAARM
พญ. ทิปภา อัศดามงคล

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

เวชศาสตร์ป้องกัน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2556

วุฒิบัตร

สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2563

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13.00-16.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
ศุกร์ 8.00-18.00 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!