ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. วิลาวัณย์ ดำเกิงสุนทร

Dermatology (Skin), Aesthetics, Hair and Scalp Disorder
M.D.
พญ. วิลาวัณย์ ดำเกิงสุนทร

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม
ความผิดปกติของเส้นผมและหนังศีรษะ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), 2563

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พุธ 08.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 08.00-17.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
เสาร์ 08.00-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!