ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

รศ.นพ. นภดล นพคุณ

Dermatology
M.D.
รศ.นพ. นภดล นพคุณ

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2522
สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา, ประเทศไทย, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-19.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 17.00-19.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 13.00-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคา
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!