ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

Dermatology, Lasers and Aesthetic
M.D.
ผศ.พญ. แพรมาลา  ฉายาวิจิตรศิลป์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
เสาร์ 13.00-18.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!