ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

ผศ.พญ. วิกันดา ลิมปิอังคนันต์

Dermatology, Lasers and Aesthetic
M.D.
ผศ.พญ. วิกันดา  ลิมปิอังคนันต์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2551

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!