ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ

Dermatology, Lasers and Aesthetic
M.D., Certified Board of Dermatology
พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ

ความชำนาญการ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2558

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 09.00-18.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 09.00-19.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
เสาร์ 08.00-15.30 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!