ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

การวัดอายุทางชีวภาพ
การวัดอายุทางชีวภาพ

การวัดอายุทางชีวภาพ (Biological Age)

1. Blood Age

เริ่มไขความลับเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยโปรแกรม Blood Age

เส้นทางการมีสุขภาพดี ที่ถูกออกแบบเฉพาะคุณ เป็นมากกว่าตัวบ่งชี้ทางสุขภาพแบบเดิม เพราะเราใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

เพื่อหาอายุที่แท้จริงของคุณ พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อส่งเสริมการมีอายุยืนยาว

BloodAge.gif

โปรแกรม Blood Age ของเรา ช่วยให้คุณ:

  • ทราบอายุทางชีวภาพที่แท้จริงของร่างกาย และค้นหาความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามคำแนะนำและ longevity interventions ต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป
  • ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูล AI อัจฉริยะ เพื่อการตัดสินใจร่วมกันกับทีมแพทย์เพื่อเลือกการดูแลที่เหมาะสมที่สุด

2. โปรแกรมค้นหา นาฬิกาชีวภาพ DunedinPACE

ไขความเร็วนาฬิกาชีวภาพของคุณ!

การวัดความเร็วของการแก่ชรา (Rate of Aging) ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันและมีงานวิจัยรองรับ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่า “ร่างกายคุณแก่ชราเร็วแค่ไหน"

DundinPACE.gif

DunedinPACE ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Columbia และมหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการทดสอบโดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว เจาะลึกถึงระดับโมเลกุลเพื่อเผยให้เห็นสถานะที่แท้จริงของกระบวนการที่ทำให้คุณแก่ชรา  โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงบนตัวชี้วัด (biomarkers) มากกว่า 20 รายการ ติดตามผลมากกว่า 20 ปี ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ระดับโลกมากกว่า 45 ฉบับ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กว่า 30 แห่ง

โปรแกรมค้นหา นาฬิกาชีวภาพ DunedinPACE ช่วยให้คุณทราบ:

  • อัตราการแก่ชรา (Rate of Aging) และอายุที่แท้จริงของคุณ เพื่อทำความเข้าใจสุขภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงในปัจจุบันและการชี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต
  • ทราบโอกาสการเกิดโรค และโอกาสการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมของคุณ และติดตามผลเป็นระยะหลังการปรับรูปแบบที่ส่งผลเสียทางสุขภาพ
  • ความยาวของเทโลเมียร์ (ปลายแท่งโครโมโซม) ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกุญแจสำคัญที่เป็นสาเหตุหนึ่งของความชรา

 

Facebook
Twitter
Link
Line
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!