ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

ผศ.พญ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

Clinical Focus
M.D., Certified Board of Dermatology, ABAARM
ผศ.พญ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทย์ศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชริรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

วุฒิบัตร

สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2556
สาขา Laser surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!