ทีมแพทย์เฉพาะทางที่ไวทัลไลฟ์


ทีมแพทย์ของเราช่วยให้คุณมีชีวิตที่อ่อนเยาว์

พูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. อลิศรา เอมี่ อารีราชการัณย์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬาและการส่องกล้องตรวจในข้อ

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น จงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”


พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การจัดการน้ำหนักให้มีความสมดุล การแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การฝึกสมาธิ

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ด้วยความก้าวหน้าของเวชศาสตร์ชะลอวัย เราสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุด รู้สึกกระปรี้กระเปร่าที่สุดและดุดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่”


ดร. เทอร์รี่ กรอสแมน

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์นานาชาติ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย การแพทย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

ดูโปรไฟล์

“คุณไม่สามารถควบคุมว่าคุณจะอายุเท่าไรแต่คุณสามารถควบคุมว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร คุณจะไม่มีวันสูงวัยเกินกว่าที่จะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนเยาว์”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

Thai Board of Dermatology

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“สุขภาพที่ดีที่สุดคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”


นพ.นาวิน จิตเทศ

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย, ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ, สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม, คีเลชั่น, การกำจัดสารพิษ, สุขภาพทางเดินอาหาร และโลหะหนักในร่างกาย

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสาเหตุหลักของโรคเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสามารถป้องกันได้ด้วยทางเลือกในการดำเนินชีวิตของเรา”


พญ.ณัชชา หริณะรักษ์

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม การลดน้ำหนัก การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“การดูดีที่สุดในแบบฉบับของคุณช่วยให้คุณรู้สึกดีที่สุดด้วย เราช่วยให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยวิธีการรักษาที่ปลอดภัย ไม่ใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อให้คุณเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ”


พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงาม

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“การออกกำลังกายคือยาที่ราคาถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดูแลสุขภาพ ยิ่งเราออกกำลังกายบ่อยเท่าไหร เราก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น”


นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สูตินรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ และการลดน้ำหนัก

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

วุฒิบัตรวิชาชีพด้านความงามของผิวพรรณและศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง วิทยากรในหัวข้อความงามของใบหน้า

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. ณัฏฐ์ภานุดา ทวีโชคพีรธรรม

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม

M.Sc. in Clinical Dermatology, Certificate in Dermatologic Surgery, Aesthetic Physician

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“พลังชีวิตคือหัวใจสำคัญของคุณภาพชีวิต ลงทุนกับสุขภาพของคุณแล้วคุณจะปลอดภัยจากความเจ็บป่วย”


พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย การแพทย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สมุทัยเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“คุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นเช่นนั้น ระมัดระวังอาหารที่คุณบริโภคและอาหารจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี”


ดร. กมล ไชยสิทธิ์

โภชนาการบำบัดเฉพาะบุคคล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

นักโภชนาการอาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ดูโปรไฟล์

“วิทยาการทางการแพทย์ได้ให้คำจำกัดความใหม่ว่าเราจะสูงวัยอย่างไร เราช่วยให้คุณกลับมามีสุขภาพที่ดีและมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์อีกครั้ง”


พญ. ณิชา รังสิมานนท์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและความงาม

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“การแพทย์แบบผสมผสานคืออนาคตของการแพทย์เพราะมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของแต่ละบุคคล ไม่ใช่แค่การจัดการกับโรค”


นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์

แพทย์ผู้เชียวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย การแพทย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. วรรณา ศุภศิริลักษณ์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

Anti-aging and Regenerative medicine , Pediatrics , Advance nutritional wellness , Advance nutrition for Obesity and Weight management

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“สุขภาพของฮอร์โมนเป็นหัวใจสำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิง เราช่วยให้คุณรู้สึกดีที่สุดในทุกช่วงชีวิตของคุณ”


พญ. ปรียานาถ กำจรฤทธิ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยาและนารีเวชวิทยา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

สูตินรีเวชวิทยา, นารีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

“เพิ่มคุณค่าให้แก่โภชนาการของคุณด้วยวิธีการรักษาแบบเฉพาะบุคคลของ เราช่วยให้ระบบภูมิต้านทานของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้แก่คุณ”


อาจารย์ ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

โภชนาบำบัดเฉพาะบุคคล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

โภชนาการเพื่อสุขภาพ และโภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“แนวคิดการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ (Precision Medicine) ทำให้เราใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเยียวยาและซ่อมแซมร่างกายของคุณให้ดีที่สุด”


พญ. เรียมศิริ เจริญเผ่า

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยาด้วยการรักษาแบบผสมผสาน เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

“ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย”


พญ. วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

แพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

นัดหมายเวลาดูโปรไฟล์

หากคุณต้องการปรึกษาแพทย์ในขณะนี้

ปรึกษาเรา