ต้องการความช่วยเหลือ ค้นหาได้เลย

doctor details banner

ทีมแพทย์ไวทัลไลฟ์ ทีมแพทย์ชำนาญการ พร้อมมอบการดูแลสุขภาพ เพื่อการชะลอวัย

พญ. ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

Lasers and Aesthetic
M.D. , Diploma in Dermatology, Dermatologic Laser Surgery, Master Class in Facial Aesthetics Trainer
พญ. ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ความชำนาญการ

เลเซอร์ และความงาม
กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เลเซอร์ และความงาม

ตารางตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อังคาร 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พุธ 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
พฤหัสบดี 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
ศุกร์ 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
อาทิตย์ 9.00-14.00 น. ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์ ชั้น 8 อาคาร C
My default image

Feel Younger . Look Better . Live Longer

Book an appointment

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร!